Hoe?Zo! wéér nieuws? juli 2011

Eén op drie werkgevers verkleint afstand tot arbeidsmarkt

Werkgevers zijn bereid te werken met arbeidsgehandicapten

Werken met een beperking werkt!

Werken met een beperking werkt!

Ruim één op de drie werkgevers heeft op dit moment medewerkers in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. "(...) werkgevers zijn best bereid deze mensen een kans te geven, maar het moet hen geen kopzorgen opleveren", constateert Cedris-voorzitter Leemhuis na onderzoek onder werkgevers.

Positief resultaat
Ruim 35% van de werkgevers heeft op dit moment medewerkers in dienst die komen uit de regeling voor de sociale werkvoorziening (Wsw), de bijstand of de Wajong. Ruim één op de vier werkgevers verwacht in de komende vijf jaar met mensen uit deze regelingen te gaan werken. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek in opdracht van Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkvoorzieningsbedrijven.

Kopzorgen
De grootste struikelblokken die werkgevers zien bij het aannemen van arbeidsgehandicapten zijn van financiële en administratieve aard. Werkgevers willen financiële compensatie voor verzuim, meer externe begeleiding, hulp bij de administratieve rompslomp en medewerkers die niet functioneren makkelijker kunnen ontslaan.

 

Motivatie
Organisaties die arbeidsgehandicapten in dienst hebben doen dit in de meeste gevallen omdat ze hen een kans willen bieden en/of omdat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden.
Veel werkgevers willen arbeidsgehandicapten dus een kans geven als zij daarbij worden ondersteund. Dit strookt helaas niet met het budget dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor ‘Werken naar vermogen'. Het budget zal onvoldoende zijn om de werkgevers tegemoet te treden. "Dat is een gemiste kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen bij gewone werkgevers", aldus Leemhuis.

 

Reëlle is al 2%
Reëlle werkt alleen maar met arbeidsgehandicapten. Zij geeft hen al jaren een kans. In de eerste plaats gewoon omdat ze talent hebben. In de tweede plaats omdat zij ervaringsdeskundigheid en gedrevenheid toevoegen in vergelijking met een niet beperkte werknemer. Daarna en tegelijkertijd, omdat ze maatschappelijk betrokken is.

 

Benieuwd naar het volledige werkgeversonderzoek?


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE