Hoe?Zo! wéér nieuws? mei 2011

Autistisch brein is anders georganiseerd

Onderzoek leidt tot beter begrijpen van autisten

Visueel hebben autisten een streepje voor!

Visueel hebben autisten een streepje voor!

De hersenen van mensen met autisme functioneren anders. Ruim vijftien jaar onderzoek aan de University of Montreal toont aan dat het brein van mensen met autisme anders is georganiseerd. Het onderzoek werd gepubliceerd in het blad Human Brain Mapping.

Tot in het kleinste detail
Vroeger werd gedacht dat autisme het gevolg is van een ongeorganiseerd brein. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een andere organisatie van de hersenen. Mensen met autisme zijn goed in het verwerken van visuele informatie. Dat gebied in het brein is bij hen sterk ontwikkeld. Dat verklaart waarom mensen met autisme tot in detail voorwerpen kunnen onthouden en beschrijven. Autisten hebben minder hersencapaciteit voor taken als plannen maken en beslissingen nemen. Ook het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen is vaak lastig.

Beter begrip
Mensen met autisme functioneren anders op het gebied van verbale en non-verbale communicatie en in het omgaan met andere mensen. Volgens de onderzoekers leiden de resultaten van het onderzoek tot een beter begrip. "Doordat wij weten waar mensen met autisme goed en minder goed in zijn, kunnen wij hen beter begrijpen en hun potentie verhogen."

 

Het hele artikel lezen?REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE