Hoe?Zo! wéér nieuws? maart 2011

Wajong Wijzer helpt werkgevers

'Hoe je een Wajonger met succes in dienst neemt en houdt'

Zó neem je succesvol een Wajonger in dienst

Zó neem je succesvol een Wajonger in dienst

Om werkgevers beter in staat te stellen Wajongers aan te nemen, introduceert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de Wajong Wijzer. Op wajongwijzer.nl vind je informatie over hoe je op de werkvloer succesvol met een Wajonger omgaat. De Wajong Wijzer maakt duidelijk dat Wajongers, met de juiste begeleiding, veel te bieden hebben. Dat wist Reëlle natuurlijk al lang!

Het aantal Wajongers in Nederland is inmiddels opgelopen tot 200.000. Een kwart van hen is werkzaam. Met de nieuwe Wet Wajong worden jongehandicapten nadrukkelijk aangesproken op hun mogelijkheden en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen door opleiding en werkervaring. Het is daarbij van belang dat werkgevers bij het vervullen van vacatures kiezen voor een Wajonger. De Wajong Wijzer helpt ze daarbij.

Hoge motivatie en inzet
Er bestaan nog altijd veel misverstanden over de arbeidsmogelijkheden van Wajongers. De Wajong Wijzer laat zien dat het werken met Wajongers juist kansen biedt. De motivatie en inzet van Wajongers zijn doorgaans hoog. De werkgeversrisico's worden bij Wajongers grotendeels opgevangen door bijvoorbeeld een no risk polis en financiële tegemoetkomingen.

 

Neem een Harrie
Het is belangrijk dat Wajongers op de werkvloer ondersteuning krijgen van hun collega's. Ook hiervoor staan in de Wajong Wijzer concrete tips. De tip van Reëlle: Harrie! Harrie is een collega die de Wajonger op de werkvloer ondersteunt. Harrie is Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Uit eigen ervaring weet Reëlle dat Harrie's werken!

 

Bekijk de Wajong Wijzer


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE