Hoe?Zo! wéér nieuws? november 2010

Wajongers niet vaker aan het werk

Melden beperking levert veel voordelen op

Meld jij jouw beperking?

Meld jij jouw beperking?

Voor mensen met een Wajong-uitkering is het vinden van werk meestal niet het grootste probleem. Het behoud ervan wel. Dit blijkt uit het rapport ‘Beperkt aan het werk' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Ongeveer een kwart van de Wajongers werkt. Dit aantal is de afgelopen jaren onveranderd gebleven.

Vrijwel alle Wajongers zijn volledig arbeidsongeschikt verklaard. Toch hebben velen van hen mogelijkheden om werk te verrichten. Van degenen die zonder baan in de Wajong komen, vindt 20 procent binnen een jaar betaald werk. Binnen twee jaar is dat ongeveer 28 procent. Als iedereen met werk ook aan het werk gebleven was, zou na twee jaar bijna 50 procent werken.

 

Meld je gezondheidsprobleem

Het zijn niet alleen gezondheidsproblemen of beperkingen die ervoor zorgen dat Wajongers minder makkelijk aan het werk komen en blijven. Ook vooroordelen van werkgevers spelen een rol. Om deze reden verzwijgen Wajongers soms hun Wajongstatus. Het is niet verplicht een handicap aan de werkgever te melden, tenzij de beperkingen gevolgen hebben voor de betreffende functie. Een kwart van de Wajongers laat het melden van hun beperking achterwege tijdens het solliciteren. Toch kan het veel voordelen opleveren wanneer de werknemer zijn gezondheidsprobleem wel meldt.

 

Begeleiding op de werkplek essentieel

Uit het rapport blijkt dat een goede afstemming tussen de beperking en de baan, en daarnaast een adequate begeleiding op de werkplek, van belang zijn voor een duurzame arbeidsdeelname. Daarbij speelt goede informatie aan de werkgever een belangrijke rol. Er wordt positiever gereageerd als de beperking van de Wajonger bekend is. Leidinggevende en collega's houden meer rekening met de handicap, nemen - indien nodig - vaker werk over en reageren minder vaak vervelend als de werknemer moet verzuimen of als deze zijn werk niet af heeft. Bovendien is het voor de werkgever gunstig om op de hoogte te zijn, omdat hij dan aanspraak kan maken op reintegratieregelingen.

 

Lees het volledige rapport


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE