Hoe?Zo! wéér nieuws? juli 2009

Communiceren met mensen met autisme

Alles letterlijk

Neem het letterlijk

Neem het letterlijk

Mensen met autisme hebben vaak problemen met het interpreteren van ironische opmerkingen. Ze nemen dingen letterlijk. "Ze hebben moeite om belangrijke van minder belangrijke prikkels te onderscheiden, zijn vaak gericht op details en zien de samenhang tussen dingen niet", legt professor Jean Steyaert van de afdeling Kinderpsychiatrie K.U. Leuven uit.

 Letterlijk

"Ze begrijpen dingen letterlijk, omdat ze het bredere plaatje niet zien. De wereld kan voor hen erg verwarrend en onvoorspelbaar zijn. Kinderen met autisme gaan dan ook vaak op zoek naar regeltjes die ze erg rigide volgen. Ze houden zich strikt vast aan bepaalde routines, gewoontes of handelingen, en hebben beperkte maar intense interesses. Vooral met onvoorspelbare veranderingen hebben ze het moeilijk."

 

Humor
Verder hebben kinderen met autisme problemen met communiceren. Hoewel hun taalontwikkeling perfect kan zijn, vinden ze het moeilijk om te begrijpen wat andere mensen bedoelen. Ze hebben zelf ook moeite om uit te drukken wat ze bedoelen. Figuurlijke taal is moeilijk voor hen, waardoor ze humor vaak niet begrijpen.

 

Bron: Gezondheidsnet.nl


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE