REËLLES NIEUWS

Als patiënt zie je hoe zorg beter kan

Heb jij het zo al eens bekeken?

Heb jij het zo al eens bekeken?

Is de gezondheidszorg er écht voor de patiënt? En kunnen patiënten wel mondig en kritisch zijn? Gonny ten Haaft stelt deze vragen aan artsen en verpleegkundigen die de zorg als patiënt hebben beleefd.

“Ik moet poepen!” Het is vernederend om dat tot twee keer toe in een intercom te moeten roepen. Toch gebeurt dit regelmatig. Patiënten voelen zich vaak een 'geval', in plaats van een mens die moet worden geholpen. Het bijzondere van dit geval was dat het een zieke verpleegkundige was die haar klacht in de intercom moest roepen en die zo de zorg eens van de andere kant ervoer.

DOKTER IS ZIEK
Voor haar boek Dokter is ziek voerde Gonny ten Haaft negen gesprekken met artsen, verpleegkundigen en managers die ziek zijn, of ziek zijn geweest. Zij vraagt hen of de zorg écht patiëntgericht is. Kunnen patiënten zelf kiezen hoe ze willen worden behandeld en verzorgd? Kunnen patiënten mondig en kritisch zijn? Hoe is het om ziek te zijn? Is dat anders wanneer je als dokter in het ziekbed belandt? En kunnen we zo dichter bij een antwoord komen op de vraag wat er nodig is om je beter te voelen?

OMGEKEERDE WERELD
In de interviews vertellen de artsen en verpleegkundigen openhartig hoe zij de gezondheidszorg aan den lijve hebben ondervonden. Door de ervaring zelf patiënt te zijn, zagen ze ineens hoe zijzelf als arts/verpleegkundige tekortschoten. Toen ze eenmaal meemaakten hoe kwetsbaar en afhankelijk ziek zijn maakt, ervoeren zij ook dat het heel anders is dan ze altijd hadden gedacht of aangevoeld. Deze omgekeerde wereld opende hun de ogen. “Je weet pas wat het betekent om patiënt te zijn, als je er zelf een bent.”

IK VERLOOR MIJN MONDIGHEID
Maar de zieke artsen en verpleegkundigen zijn geen gewone patiënten. Zij hebben meer medische kennis en handige contacten in de zorg dan de gemiddelde patiënt. Ook kunnen zij vaak goed meepraten en meebeslissen. Hun behandeling en verzorging zijn vaak goed, omdat hun collega’s zich tot het uiterste voor hen inspannen. Toch vinden zelfs zij het moeilijk om voor zichzelf op te komen. “Ik verloor mijn mondigheid”, zegt een verpleegkundige. “Als ik al niet mondig kan zijn, hoe moet dat dan zijn voor mensen die voor het eerst in een ziekenhuis liggen?”

EENZAAM EN VERLOREN
Zij ervoer dat je als patiënt niet altijd mondig kunt zijn. “Je voelt je ziek, je bent moe, je maakt je ongerust en je bent afhankelijk. Voordat je het weet word je een passieve patiënt.” Bovendien voelden de zieke artsen en verpleegkundigen zich soms eenzaam en verloren in de zorg. Ook een arts/verpleegkundige is bij ziekte ineens een 'geval' in plaats van een persoon met eigen emoties en verlangens.

MEER BETROKKENHEID
De zieke artsen en verpleegkundigen misten de betrokkenheid en de interesse voor hen als persoon. Vaak werden ze zelfs niet aangekeken. De hulpverleners denken te weten hoe het zit en de zieken vragen alleen om hulp als dit echt nodig is. Partner en familieleden worden vaak vergeten. Patiënten hunkeren naar communicatie, warme belangstelling, wat meer overleg en betrokkenheid bij hun ervaringen en wat er gaat gebeuren. “Ik zie nu nog scherper hoe belangrijk het is dat een hulpverlener zichtbare aandacht geeft. Dat is voor mij de grootste eyeopener.”

DAG VAN DE RECHTEN VAN DE PATIËNT
Dokter is ziek zet aan tot nadenken over de kwaliteit van de gezondheidszorg. De schrijfster trekt twee conclusies. De behoefte van patiënten aan warmte, aandacht en betrokkenheid wordt onderschat. De mogelijkheden om mondig, kritisch en actief te zijn worden overschat. Het boek verscheen in maart 2010 maar het onderwerp blijft actueel. Op 18 april 2012, de Europese Dag van de Rechten van de Patiënt, zal de roep om meer menselijke betrokkenheid in de zorg weer aan de orde komen.

Heb jij ook zulke ervaringen? Reageer!

Lees meer over de openhartige interviews in 'De dokter is ziek'


REACTIES

Als patiënt zie je hoe zorg beter kan

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE