REËLLES NIEUWS

Jongere met beperking wil graag realistische begeleider

Oog voor mogelijkheden en beperkingen?!

Oog voor mogelijkheden en beperkingen?!

Jongere met een beperking wil graag een begeleider die realistisch is. Ze willen graag dat de begeleider oog heeft voor de mogelijkheden, maar ook voor wat niet (meer) kan. Dit komt naar voren uit onderzoek van Arts en Verheijden van de Universiteit Utrecht.

REALISTISCH
In het onderzoek hebben Arts en Verheijden jongeren met een beperking geïnterviewd. Deze jongeren geven aan dat ze behoefte hebben aan realistische begeleiding. Veel jongeren hebben hun dromen moeten bijstellen door de beperking. Ze gaven zelf aan dat ze nieuwe toekomstdromen vorm geven, maar daar ook begeleiding bij kunnen gebruiken. De jongeren willen graag een begeleider die zowel naar de mogelijkheden als de onmogelijkheden kijkt. Ze willen niet worden betutteld of te zeer afhankelijk zijn van de begeleiding. Ze willen begeleiding bij het ontdekken van sterke punten en grenzen. Ook moet de begeleiding reëel blijven, en goede informatie krijgen. Ze willen niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Kortom, ze willen dat mensen zien wat ze echt kunnen.

REËLLE EMPOWERMENT
De onderzoekers stellen dat de huidige tendens in ondersteuning voor jongeren gericht is op empowerment en uitgaat van de zelfstandigheid en mogelijkheden van jongeren. Ze zijn bang dat dit kan botsen met de behoefde van jongeren aan een meer realistische benadering. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Zij pleiten voor een empowerende én een realistische benadering om de jongere te helpen. Voor de werkgever vereist dit volgens de onderzoekers een open houding naar deze jongeren. Wat de jongeren nodig hebben is een werkplek waar aandacht is voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden als voor de ervaren grenzen van de jongeren. En daarvoor moeten ze verder kijken dan de stempel ‘Wajong’.

REËLLE IS REËEL
Net als eigenwijs is Reëlle ook reëel. Dat zit in ons. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Reëlle biedt bijvoorbeeld werkervaringsplekken aan zonder vooraf gestelde vacatures en werkomschrijvingen. Want professionals met een beperking hebben baat bij maatwerk. Samen kijken we naar de mogelijkheden en wensen, en kaderen we grenzen af. Ook werken wij met Harrie. Dat is een collega die een andere collega ondersteunt bij de werkzaamheden. En zoals we met onze mensen omgaan, gaan we ook om met onze producten. Want als we reëel blijven, werkt dat nou eenmaal het beste.

Meer weten over Harrie? http://www.ikbenharrie.nl/


REACTIES

Jongere met beperking wil graag realistische begeleider

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE