REËLLES NIEUWS

Sociaal ondernemen met passie en poen

Geen woorden maar daden!

Geen woorden maar daden!

Sociale ondernemingen zijn een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een reguliere baan te geven. VSBfonds en Start Foundation lieten een verkenning uitvoeren naar de factoren die bijdragen aan het succes of falen van sociale ondernemingen. Dit leidde tot het rapport ‘Passie en Poen, een verdieping in Sociaal Ondernemen’.

Sommige mensen hebben minder makkelijk toegang tot de arbeidsmarkt. Door tal van redenen en beperkingen komen ze lastig aan een baan. Tot voor kort konden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht bij de overheid. Maar door de bezuinigingen staan ze steeds vaker in de kou. Sociale ondernemers durven hun nek uit te steken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze ondernemers zijn wegbereiders voor een inclusieve arbeidsmarkt.

IDEALE SAMENLEVING
We streven met zijn allen naar een samenleving waarin voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt te vinden zou moeten zijn. Er is zijn bedrijven nodig om mensen met een arbeidsbeperking uitzicht op werk te geven. Sociale ondernemingen werken aan een ideale samenleving: een samenleving waarin iedereen kan participeren. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Het is niet eenvoudig, om zowel zakelijk als sociaal stevig op de benen te blijven staan. Hoe komt dat? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de verbeterpunten? Startfoundation en VSBfonds legden deze vragen voor aan onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies.

COMMERCIEEL SUCCESVOL
In het rapport ‘Passie en Poen, een verdieping in Sociaal Ondernemen’ wordt het succes van de sociale onderneming gedefinieerd. Sociale ondernemingen scheppen de banen voor mensen met een erkende afstand tot betaald werk en doen dat door commercieel succesvol te zijn met hun product of dienst. Zij zijn daarnaast wegbereiders met uitstraling die ook proberen de rest van het bedrijfsleven wakker te schudden om meer aandacht te besteden aan deze kwetsbare groepen. Deze bedrijven kunnen op veel sympathie van de overheid en de samenleving rekenen. Hoe bouw je een bedrijf op dat zowel zakelijk als sociaal stevig op zijn benen staat? Wat is daarvoor nodig en wat zijn de succesfactoren?

AANBEVELINGEN
Reëlle zet enkele aanbevelingen uit het rapport ‘Passie en Poen, een verdieping in Sociaal Ondernemen’ op een rijtje.

Rood blokje Hanteer een duidelijke sociale missie die is gekoppeld aan de doelgroep waarmee je werkt (mensen met een visuele, auditieve of verstandelijke handicap, mensen met een psychiatrische achtergrond, ouderen, mensen met autisme). Dan krijgt de buitenwereld een helder beeld van waar de sociale onderneming voor staat.

Blauw blokje Een sociale onderneming is van groot maatschappelijk nut. Dus mag je ook iets terugvragen van de samenleving. Ontwikkel daar een strategie voor. Laat de buitenwereld zien welke maatschappelijke bijdrage je sociale firma levert.

Paars blokje Bij een sociale onderneming is altijd een aantal stakeholders betrokken die je vooruit kunnen helpen. Neem ze op in je netwerk. Op die manier versterk je het fundament van je bedrijf.

HET SUCCES VAN REËLLE
Bij Reëlle hebben alle professionals een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft Reëlle de laatste tien jaar mensen (Wajongers, WAO-ers of WIA-ers) met zintuiglijke, fysieke, psychische en/of mentale beperking of chronische ziekte een kans gegeven. Sinds vijf jaar werkt zij uitsluitend met professionals met een beperking. Het succes van Reëlle wordt mede bepaald doordat alle medewerkers door hun beperking erg gedreven zijn om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan effectieve communicatie met doelgroepen. Hun kennis en ervaringsdeskundigheid in zorg en werken zijn van bijzonder toegevoegde waarde voor Reëlle’s klanten die daardoor anders en beter gaan communiceren met doelgroepen.

Ontdek wat het rapport nog meer te bieden heeft


REACTIES

Sociaal ondernemen met passie en poen

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE