REËLLES NIEUWS

Taalvaardigheid heeft te maken met gedrag

Vind jij mij wel leuk?

Vind jij mij wel leuk?

Taal en gedrag hebben zeker met elkaar te maken. Kinderen met zwakke taalvaardigheden worden minder snel leuk gevonden door hun klasgenoten. Een hulpmiddel om dit te voorkomen is het interventieprogramma Taakspel.

Tot deze conclusie komt onderzoekster Barbara Menting in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft aangetoond dat de sociale omgeving waarin kinderen opgroeien al vanaf de kleuterschool belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van een kind. Menting legt in haar onderzoek het bekende verband tussen een zwakker werkgeheugen en een lagere cito-eindscore. De verklaring zou zijn dat kinderen minder worden geaccepteerd door klasgenoten en meer omgang hebben met agressievere kinderen.
De kinderen met een lagere taalvaardigheid hebben zelf ook meer moeite met het opbouwen van een band met klasgenoten, laat Menting zien. Bij impulsieve jongeren die een verhoogd risico hebben op delinquentie blijkt de omgang met delinquente vrienden plus het gedrag van de ouders het verband tussen impulsiviteit en delinquentie te beïnvloeden.

TAAKSPEL
Het speciaal ontwikkeld programma Taakspel is bedoeld om de onderlinge omgang in een klas te verbeteren. Uit het proefschrift blijkt dat dit interventieprogramma inderdaad invloed heeft op gedrags- en emotionele problemen van kinderen. Taakspel maakt de sociale acceptatie hoger, waardoor ook deze problemen afnemen. De kinderen ontwikkelen minder gedragsproblemen. Vooral jongens met een zwak taalniveau worden beter geaccepteerd in de groep. Zij hebben baat bij het programma in het opbouwen van goede relaties.

GEWENST GEDRAG
Het Taakspel zorgt ervoor dat de leerlingen zich beter houden aan de klassenregels. Het doel is om onrustig en storend gedrag af te laten nemen. Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen beter en taakgericht werken en er ontstaat een prettigere sfeer in de klas. De leerkracht geeft complimenten, en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en dat de leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag.

Informeer jezelf via het proefschrift van Barbara Menting

Meer details weten over het spel?

  


REACTIES

Taalvaardigheid heeft te maken met gedrag

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE