REËLLES NIEUWS

Eigen regie voor psychiatrische patiënt

Sta zelf aan het roer!

Sta zelf aan het roer!

Zelfmanagement. Eigen regie. De psychiatrische patiënt bepaalt zelf met de behandelaar hoe de behandeling eruit ziet. Zonder dat hij het hele psychiatrische circuit in hoeft. Dat staat in het akkoord van het Landelijk Platform GGz met de minister.

Psychiatrische patiënten kunnen zelf de regie in handen nemen om met hun aandoening te leren leven, dat staat in het akkoord dat minister Schippers afsloot met Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. Als het nodig is, kunnen zij of hun familie ambulante hulp in roepen.

OMSLAG IN DENKEN
Marjan ter Avest: “Dit akkoord betekent een omslag in het denken in de psychiatrie. Van een langdurig opname worden psychiatrische patiënten niet beter. Ze willen thuis wonen, vriendschappen sluiten, werken, hun leven snel oppakken na een slechte periode. In het akkoord staan talloze afspraken die daarbij helpen. En er komt meer aandacht voor preventie. Cliënten bepalen samen met behandelaars hoe hun behandeling eruit ziet. Ze krijgen voorlichting over hoe ze hoe met hun aandoening om moeten gaan. En ze krijgen sneller een diagnose. De huisarts kan de hulp van specialisten inroepen, zonder dat mensen het hele psychiatrische circuit in hoeven. Nu dwalen ze soms eindeloos rond voor ze op de goede plek zijn.”

ZELF REGIE NEMEN
Het akkoord gaat ervan uit dat mensen zelf hulp inroepen als dat nodig is. Ter Avest: “Mensen met lichte en milde psychiatrische aandoeningen zijn over het algemeen goed in staat om zelf de regie te nemen als je ze een handje helpt. Bijvoorbeeld door gesprekken bij de huisarts waar ze de eerste symptomen van depressie leren herkennen en door ze te wijzen op lotgenotengroepen waarbij ze zich kunnen aansluiten. Ook de crisiskaart is een goed instrument om de eigen regie van cliënten te vergroten. Van de groep met ernstige psychiatrische problemen kun je niet verwachten dat ze de regie helemaal zelf in handen nemen. Zij moeten zorg en ondersteuning krijgen die dicht om hen heen wordt georganiseerd. Zorg die uitgaat van herstel, van zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving. De bemoeizorg moet sterk worden uitgebreid, hulpverleners moeten de wijken in. We hebben afgesproken dat ook de familie hulp en steun kan inschakelen als iemand zelf niet wil. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Juist omdat er al veel goede voorbeelden zijn van zorg dichtbij huis.”

EIGEN KRACHT VAN CLIËNTEN
In het akkoord is ook sprake van de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier. “We gaan er met zijn allen aan werken om te zorgen dat het elektronisch patiëntendossier een succes wordt. Daarbij gaan we uit van onze kracht, niet van angst. Voor cliënten en familie is het enorm belangrijk dat het elektronisch patiëntendossier door hen zelf wordt beheerd en dat ze inzage krijgen in hun behandeldossiers. Onze achterban beschouwt dit akkoord als een grote stap voorwaarts: eindelijk wordt de stem en de eigen kracht van cliënten gehoord en vastgelegd in beleid.”


Nieuwsgierig naar het hele artikel?


REACTIES

Eigen regie voor psychiatrische patiënt

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE