REËLLES NIEUWS

Het geheim achter doorzettingsvermogen

Op naar de top!

Op naar de top!

Het geheim achter doorzettingsvermogen zit ‘m in de doelen die je jezelf stelt. Door te streven naar verbetering en niet naar perfectie, blijf je gedreven!

“In mijn carrière heb ik meer dan 9.000 shots gemist. Ik heb 300 wedstrijden verloren. 26 maal nam ik de beslissende korf en miste ik. Telkens opnieuw heb ik gefaald. En net daarom ben ik succesvol geworden!” Het is een bekende quote van de Amerikaanse basketbalster Michael Jordan. Maar wat is het geheim achter zo veel doorzettingsvermogen?

BETER PRESTEREN
In haar boek Nine Things Successful People Do Differently, geeft Heidi Grant Halvorson onderzoeker aan de Columbia University, adviezen: “Wie uitdagingen aangaat moet zich richten op ‘beter presteren’, in plaats van ‘goed presteren’. Wie zich tot doel stelt beter te worden, verhoogt zijn motivatie, vindt de opdrachten interessanter en krijgt meer energie. En dat zorgt voor een beter resultaat.”

AANLEG EN INSPANNING
Veel mensen hebben de neiging om hun succes en falen toe te schrijven aan één of andere vastliggende aanleg. Ze geloven dat sommige mensen gewoonweg slim of getalenteerd zijn geboren, terwijl anderen dat niet zijn en dat dan bepaalt wie succesvol is in het leven. Volgens Grant Halvorson is aanleg is maar een klein stukje van de puzzel. Haar onderzoek toont aan dat inspanning, doorzettingsvermogen, toewijding en de strategieën die je gebruikt om je doelen te bereiken veel betere voorspellers zijn van wie slaagt en wie faalt.

WEES EEN REALISTISCHE OPTIMIST
Volgens Grant Halvorson is het voor het creëren en onderhouden van je motivatie enorm handig om er vertrouwen in te hebben dat je zult slagen. Maar onderschat niet hoe moeilijk het zal zijn om je doel te bereiken. Het kost tijd, planning, moeite en doorzettingsvermogen. Onderzoek toont aan dat denken dat je moeiteloos je doel gaat bereiken, de kans op mislukken vergroot.

RUIMTE VOOR VERBETERING
Niet alleen is het belangrijk dat je er vertrouwen in hebt dat je zult slagen, bedenk ook dat er altijd ruimte is voor verbetering. We zijn geneigd te denken dat onze intelligentie, onze persoonlijkheid en fysieke vaardigheden vastliggen. Daardoor richten we ons op doelen waarbij we onszelf bevestigen in plaats van het ontwikkelen en verwerven van nieuwe vaardigheden. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat onze capaciteiten niet vast liggen maar dat vaardigheden van alle soorten kneedbaar zijn.

FOCUS OP BETER IN PLAATS VAN GOED
Er is een belangrijk verschil tussen mensen die doelen hebben die gaan over goed-zijn versus beter-worden. Goed zijn gaat over bewijzen hoe slim je al bent, beter worden gaat over het ontwikkelen van vaardigheden en kwaliteiten, over slimmer worden. Onderzoek van Grant Halvorson toont aan dat kinderen die zich doelen hebben gesteld in termen van beter-worden, een cijfer op een wiskundetest zien als een signaal om beter hun best te doen in plaats van als bewijs van ‘niet zo goed in wiskunde zijn’. Zij profiteren op allerlei manieren van deze manier van kijken. Ze vinden het lesmateriaal leuker en interessanter en verwerken het diepgaander. Ze zijn ook minder vatbaar voor angst en depressie dan hun ‘goed-zijn’ klasgenootjes. Ze zijn gemotiveerder, houden langer vol wanneer het moeilijk wordt en ze hebben een veel grotere kans om op de lange termijn te verbeteren.

NIEUWE VAARDIGHEDEN
Beter-worden doelen bieden kansen om nieuwe vaardigheden te leren. Maar de meesten van ons vallen nogal snel terug op de goed-zijn doelen als we worden beoordeeld of vergeleken met anderen. Vermijd dus om je prestaties te vergelijken met anderen (dat leidt tot goed-zijn doelen). Vergelijk je prestaties liever met de taakvereisten of met je eigen vooruitgang. Vraag je af of je taak gaat over concurreren met anderen of vooruitgang boeken. Probeer uit te vinden wat je kunt doen om te verbeteren. Dat helpt om positief te blijven en vertrouwen te houden, ook als het een lastige opdracht is. Mensen die als doel stellen om beter te worden in plaats van goed, waarderen zowel de reis ernaartoe als de bestemming!

FOUTEN MAKEN
Als we onze activiteiten zien als een onderdeel van een leer- en vervolmakingsproces en daarbij aanvaarden dat er fouten worden gemaakt, blijven we gemotiveerd. Ook bij tegenslagen. In het onderzoek van Grant Halvorson bleven de mensen die beter-worden-doelstellingen nastreefden, gemotiveerd hoe moeilijk de test ook was. En ze presteerden goed. Uit haar onderzoek blijkt ook dat de focus op beter-worden de ervaring verbetert. Grant Halvorson: “We vinden wat we doen interessanter omdat we denken in termen van progressie, niet perfectie. En wat we interessant vinden, blijven we doen ook als we vermoeid raken. Meer zelfs, interessante zaken geven ons energie.” Daarnaast concludeerde zij dat we ook beter worden in opvolgingstaken: als je taak A interessant vindt, zal je ook taak B goed doen omdat je taak A interessant vond. Grant Halvorson: “De hernieuwde energie stroomt dus door naar een volgende taak!”

Benieuwd naar het hele artikel?


REACTIES

Het geheim achter doorzettingsvermogen

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE