REËLLES NIEUWS

De effecten van vraagformulering

Míjn mening is positief

Míjn mening is positief

De manier waarop vragen in enquêtes worden geformuleerd, heeft effect op het antwoord dat mensen geven. Mensen antwoorden vaker nee of oneens op negatieve vragen dan ja of eens op positieve vragen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van taalwetenschapper Naomi Kamoen.

IN DE KIJKER
Vragenlijsten worden in allerlei contexten gebruikt om meningen van mensen te meten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de antwoorden op de vragen de werkelijke waarden op de gemeten variabelen representeren. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat dit niet zo is. Mensen zijn eerder geneigd om ‘nee’ of ‘oneens’ op negatieve vragen te antwoorden dan ‘ja’ of ‘eens’ op positieve, dat vindt iedereen logisch. Maar waarom is dat zo?

WAT LEES JE?
In het onderzoek meetten de onderzoekers de oogbewegingen van proefpersonen. Om te registreren waar een proefpersoon op een computerscherm kijkt terwijl hij een taak uitvoert. Negatieve vragen werden veel vaker teruggelezen. Vooral de term waarmee een waardeoordeel wordt gegeven. Dit wil zeggen dat mensen niet bij het lezen van de vraag al een antwoord formuleren, maar pas bij het lezen van de antwoordopties. En de manier waarop de antwoordopties worden geïnterpreteerd blijkt afhankelijk van het woord dat in de vraagstelling wordt gebruikt. De betekenis van ja + positieve evaluatieve term is daardoor anders dan die van nee + negatieve evaluatieve term.

ANDERS ENQUÊTEREN
Enquêtemakers moeten zich bewust worden van de manier waarop ze de mening van mensen onwillekeurig beïnvloeden. Dit houdt in dat ze anders de mening moeten gaan peilen. Daarnaast moeten de media ook op een andere manier een vertaalslag maken van onderzoek. Opinies zouden niet moeten worden gemeten met alleen één stelling. Hierdoor worden positieve vragen eerder vertaald naar negatieve. Daarnaast is het niet aan te raden positieve en negatieve formuleringen af te wisselen. In tegenstelling tot wat enquêtemakers vaak denken. Het is beter om vragen over hetzelfde onderwerp ofwel positief ofwel negatief te formuleren.

http://www.kennislink.nl/publicaties/mensen-positiever-bij-negatieve-vraagstelling


REACTIES

De effecten van vraagformulering

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE