REËLLES NIEUWS

Ontstereotypen

Praktische tips over omgaan met en schrijven over mensen met beperkingen

Bekijk het door een positieve(re) bril!

Bekijk het door een positieve(re) bril!

Veel mensen vinden het lastig met mensen met beperkingen te praten of over ze te schrijven zonder terug te vallen op stereotiepe (denk)beelden en clichés. Er zijn een aantal richtlijnen die je ervoor behoeden dat je zelf ook in die valkuil trapt.

BEELDVORMING
De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) heeft al enige tijd geleden de Stijlwijzer Mediatips uitgegeven. Met daarin twaalf mediatips over hoe om te gaan met en te schrijven (of denken) over mensen met een beperking. Journalisten, programmamakers, fotografen en willekeurig wie kunnen deze wijzer gebruiken om hun eigen en andermans beeld te beïnvloeden. Deze mediatips blijven actueel. Dat bewijst ook de huidige beeldvorming rondom mensen met een beperking. Die is nog altijd niet hoe het moet zijn. Daarom vestigen wij opnieuw de aandacht op deze mediatips. Aangevuld met een aantal andere handige tips.

PRAKTISCHE MEDIATIPS
De mediatips zijn verdeeld in verschillende categorieën. Omgang, invalshoek, woord en beeld. Soms lijken het voor de hand liggende punten. Maar je zult er versteld van staan hoe vaak er geen rekening mee wordt gehouden.

Hoe ga je om met mensen met beperkingen?

1.

Verwar persoonlijke nieuwsgierigheid niet met journalistiek werk. Word niet te persoonlijk (tenzij van tevoren is afgesproken dat dit mag).

 2.

 Ga bij een afspraak na of de locatie geschikt is. Is de ruimte toegankelijk voor een rolstoel? Is het niet te lawaaiig voor een slechthorende?

 3.

 Laat, als het mogelijk is, de persoon zelf aan het woord en stel de vragen niet over zijn/haar hoofd alleen aan de partner, arts of deskundige.

 

Vanuit welke invalshoek benader je iemand met een beperking?

4.

Vraag hen niet alleen naar hun mening bij medische onderwerpen. Ze hebben net als ieder ander ook een mening over allerlei andere onderwerpen.

5.

Schrik niet terug om een beperking te laten zien of horen. Iemand die stottert kan prima meedoen aan een televisieprogramma.

6.

Portretteer iemand zoals hij of zij is. Iemand met een beperking is niet zieliger of beter dan een ander persoon.

 

Hoe schrijf je over mensen met een beperking?

7.

De persoon ís niet de beperking. De beperking is een gedeelte. Dus schrijf liever ‘zij heeft diabetes’ dan ‘zij is diabeet’.

8.

Wees voorzichtig met ondanks-constructies. Koppel niet iemands kwaliteiten direct aan een handicap. ‘Ondanks zijn beperking is Peter toch advocaat’.

9.

Vermijd de woorden invalide en mindervalide. Je zegt dan feitelijk dat diegene onwaardig of minderwaardig is.

 

Hoe breng je iemand met een beperking in beeld?

10.

Breng andere kenmerken van de persoon in beeld dan de handicap. Soms zeggen die kenmerken nog meer zelfs.

11.

Het hulpmiddel hoeft niet altijd in beeld.

12.

Geef een waarheidsgetrouw beeld weer. Mensen met beperkingen kunnen ook genieten van het leven. Geef dat ook weer.

 

WOORD EN BEELD EXTRA
Naast de mediatips in de Stijlwijzer zijn er nog meer praktische tips op het gebied van woord en beeld.

SCHRIJVEN OVER

  • Leg de nadruk op de mogelijkheden van iemand, niet op zijn of haar beperkingen.

  • Dé persoon met een beperking bestaat niet. Generaliseer daarom niet en probeer in teksten mensen zo veel mogelijk individueel te beschrijven.

  • Gebruik geen verouderde termen.

  • Gebruik geen stereotypen en zorg voor een verhaal dat bij iemands leeftijd past. Een verhaal over een 45-jarige vrouw met een verstandelijke beperking die graag naar kinderliedjes luistert, bevestigt vooroordelen.

  • Vraag je bij alle teksten af of het nodig is om te vermelden dat het over iemand met een beperking gaat.

IN BEELD

  1. Zet iemand waardig op de foto.

  2. Er mogen best emoties uit een foto spreken, maar laat wel zien waarom iemand boos, verdrietig of zenuwachtig is.

  3. Gebruik geen stereotypen en zorg voor een beeld dat bij iemands leeftijd past.

  4. Vraag je af of het nodig is om in een onderschrift te zetten dat het om iemand met een beperking gaat.

  5. Ga ook bij een fotosessie na of de locatie geschikt is.

Tot slot. Het is natuurlijk ook verstandig mensen met een beperking persoonlijk te vragen hoe ze het liefst in woord en beeld gebracht willen worden.

Kijk of jij de juiste stijl hanteert! REACTIES

Ontstereotypen

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE