REËLLES NIEUWS

Knooppunt Broca en Wernicke

Een belangrijk knooppunt?!

Een belangrijk knooppunt?!

Als je een taal leert, veranderen de verbindingen tussen gebieden die belangrijk zijn voor taalverwerking. Hersenen van jongvolwassenen die een tweede taal leerden, lieten al vrij snel structurele veranderingen zien.

ONDERZOEK
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen hersenen en taal. Hoe ontwikkelt zich taal? Welke hersengebieden gebruiken we voor taal? Wat bepaalt precies ons taalbegrip? Etc. Op dit moment wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar de genetische basis van hersennetwerken en naar verbindingen tussen hersengebieden. Ze kunnen zelfs de ‘verkeersdrukte’ tussen die verbindingen meten.   

TAALNETWERK
Hagoort, wetenschapper aan het Donders instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt dat onderzoek al heeft laten zien dat het Brocagebied is onderverdeeld in zones die belangrijk zijn voor betekenis, klank en grammatica. Die zones zijn op specifieke wijze verbonden met andere gebieden in het brein die ook betrokken zijn bij diezelfde dingen. Nu lijkt het erop dat ook in de organisatie van functionele netwerken in het brein soort zoekt soort geldt.

VAN BROCA NAAR WERNICKE
Na de eerste leerfase van een taal verschuift de dominantie van het Brocagebied in de linkerhersenhelft naar de rechter. De verbindingen in de rechterhersenhelft worden versterkt. Volgens Hagoort, de promotor van de onderzoeker, is deze verschuiving verrassend.

FILE TUSSEN KNOOPPUNT BROCA EN KNOOPPUNT WERNICKE
Met nieuwe breinmeettechnieken is aangetoond dat de taalgebieden Broca en Wernicke belangrijke knooppunten zijn in het taalnetwerk dat bestaat uit veel verschillende breingebieden. Daar komt alle activiteit samen. Daarnaast is de anatomie van ons brein toegesneden op taal. Dat wordt blijkbaar bepaald door onze genen en door ervaringen die we op doen.

Meer weten over het onderzoek?


REACTIES

Knooppunt Broca en Wernicke

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE