REËLLES NIEUWS

Introvert of extravert?

Je woorden zeggen het

Houden van of omhelzen

Houden van of omhelzen

Je weet waarschijnlijk al dat als je verschillende mensen vraagt hetzelfde voorval te beschrijven, je totaal andere verhalen kunt krijgen. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat dit mogelijk gevolgen heeft voor het beeld dat anderen van jou of je organisatie hebben?

Mensen verschillen van elkaar en hebben dus ook verschillende manieren waarop ze verhalen vertellen. De twee bekendste typeringen zijn die van introverte en extraverte mensen. Iemand die extravert is, is sociaal, houdt van een feestje en praat graag, maakt zich niet gauw druk en heeft veel vrienden. Iemand die introvert is, is rustig en bedachtzaam, kan goed alleen zijn en mijdt waar mogelijk drukte en gezelligheid. Uiteraard zijn er meer verschillen tussen extraverte en introverte mensen. Je kunt er vast wel een paar noemen. Maar wist je dat ook de woordkeus van extraverte en introverte mensen verschilt?

VERSCHIL
Dit verschil in taalgebruik tussen introverte en extraverte mensen is onderzocht met speciale computerprogramma’s die woordgebruik in geschreven en gesproken teksten vergelijken. Of iemand of introvert of extravert is, kan namelijk worden bepaald met bepaalde vragenlijsten. Daardoor kan ook het taalgebruik van introverte en extraverte mensen worden vergeleken. Wat bleek? Extraverte mensen gebruikten minder woorden die negatieve gevoelens uitdrukken en meer woorden rond sociale samenhang. Ze spraken meer over familie en vrienden.

ANDER TAALGEBRUIK
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vroegen zich af of deze verschillen betekenden dat er een structureel onderscheid bestaat tussen het soort taal van introverte en dat van extraverte mensen, of dat ze inhoudelijk simpelweg andere teksten formuleren. Wat nu als introverte en extraverte personen een verslag moeten geven van precies dezelfde gebeurtenis?

TWEE VERTELMANIEREN
Als mensen over een gebeurtenis vertellen, kunnen ze dat op twee manieren doen. Ze kunnen feitelijk en concreet vertellen of juist de gebeurtenis interpreteren, betekenis geven en vanuit hun subjectieve visie omschrijven. Wat betekent dit? Een feitelijke of concrete beschrijving zal vooral woorden bevatten die zichtbaar gedrag omschrijven en werkwoorden die specifieke handelingen of acties uitdrukken. Bijvoorbeeld: het meisje omhelst de jongen.
Bij een interpreterende manier van beschrijven horen juist bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden die persoonlijkheidskenmerken en gevoelens omschrijven die niet zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de jongen en het meisje zijn verliefd, ze houden van elkaar.

ONDERZOEK
Iedere gebeurtenis kan zowel feitelijk en concreet als interpreterend en duidend worden beschreven. Onderzoekers van de UvA vroegen zich af of het soort taalgebruik van mensen samenhangt met of ze introvert of extravert zijn. Ze lieten daarom verschillende mensen hetzelfde voorval beschrijven en namen een tijd later een test af om hun mate van extraversie te meten. De onderzoekers veronderstelden dat extraverte mensen meer beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden zouden gebruiken terwijl introverte personen juist minder vaak bijvoeglijke naamwoorden en meer beschrijvende actiewerkwoorden zouden gebruiken. Deze veronderstelling bleek te kloppen, zowel in hun omschrijvingen als in de later afgenomen vragenlijst bleken introverte en extraverte mensen andere soorten woorden te gebruiken.

VERKLARINGEN
Deze bevinding kan worden verklaard doordat extraverte mensen makkelijker zijn in de sociale omgang en vrolijke en opgewekte gesprekken voeren waarin ze losjes verschillende onderwerpen combineren. Zij zien daardoor mogelijk eerder het grotere geheel dan details. Introverte mensen zijn in gesprekken meer gefocust op één onderwerp en serieuzer en minder geneigd hun mening te geven, mogelijk om onenigheden en ruzie uit de weg te gaan. Gevolg van deze verschillen is dat introverte mensen gebeurtenissen preciezer en feitelijker beschrijven en daar langer over doen dan extraverte mensen.

CONSEQUENTIES
Mensen zijn prima in staat om hun taalgebruik aan te passen aan de situatie, of ze nu introvert of juist extravert zijn, maakt daarvoor niet zo heel veel uit. Toch zijn deze verschillen volgens de onderzoekers wel van belang. Mogelijk zijn introverte mensen beter op hun plaats in situaties waar objectieve en accurate verslaglegging vereist is. Extraverte mensen zijn misschien juist beter als het creatieve interpretatie van een gebeurtenis gewenst is. Details zijn dus voor introverte mensen, het meeslepende verhaal voor extraverte personen.

Heb jij hier al eens bij stilgestaan? Of heb je tips om dit verschil te benutten? We zijn benieuwd!

Meer weten over dit onderzoek?


REACTIES

Introvert of extravert?

SCHRIJF EEN REACTIE

code
Klik hier als u de code niet kunt lezen.
Velden met een * zijn verplicht.
REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE